Het samenlevingscontract, wat maakt het zo belangrijk?

Wanneer mensen in het verleden samen gingen wonen betekende dit doorgaans dat ze getrouwd waren of in ieder geval van plan waren om te trouwen. Vandaag de dag is dat beslist niet meer altijd het geval, integendeel. Heel wat mensen willen dan ook bijvoorbeeld gewoon graag samenwonen. Zij vinden een trouwfeest overbodig en eigenlijk soms zelfs een beetje cliché. Dat is natuurlijk perfect mogelijk. Toch is het van belang om er in dat geval rekening mee te houden dat je geconfronteerd kan worden met een aantal problemen. Het laten opstellen van een samenlevingscontract kan er gelukkig wel voor zorgen dat je ondanks het ontbreken van een trouwbelofte toch kan rekenen op een bepaalde wettelijke basis. Wil je hier graag meer over te weten komen? Lees dan snel verder!

Van welk probleem is er vaak sprake in de praktijk?

Het niet laten opstellen van een samenlevingscontract is een keuze die door veel mensen ook vandaag de dag nog steeds wordt gemaakt. Dit ondanks het feit dat het verleden reeds meermaals heeft aangetoond hoe pijnlijk een dergelijke keuze kan zijn. Op het ogenblik dat jullie gaan samenwonen zorgt de liefde ervoor dat jullie geen enkel probleem zien opduiken. Toch, wanneer het tot een breuk komt is dat goede gevoel vaak helemaal weg. Zorg er dan ook in de praktijk altijd voor dat een mogelijke breuk niet mentaal extra zwaar wordt omwille van een gevecht voor wat bijvoorbeeld de inboedel betreft. Dit is iets wat je absoluut zal willen voorkomen.

Wat kan er allemaal worden aangehaald in een samenlevingscontract?

De inhoud waar een samenlevingscontract over beschikt kan in de praktijk zeer sterk uiteenlopend zijn. Dit is het gevolg van het feit dat deze inhoud altijd zeer specifiek wordt bepaald aan de hand van de situatie in kwestie. In de praktijk kunnen we vaststellen dat een samenlevingsovereenkomst eigenlijk uit verschillende onderdelen bestaat. Dit betekent concreet dat ze bijvoorbeeld informatie bevat met betrekking tot de financiële kant van jullie relatie, maar ook voor wat betreft de kinderen die er mogelijks bij betrokken zijn. Een speciaal luik is ook voorbehouden voor de eigendommen.

Wanneer mensen uit elkaar gaan ontstaat er niet zelden discussie over wat er nu van welke partner is. Dat kan tot zeer vervelende situaties leiden die eigenlijk helemaal niet hoeven. Wanneer je de keuze maakt om een samenlevingsovereenkomst op te laten maken zal je kunnen vaststellen dat je hierin perfect kan laten opnemen welke persoon eigenaar is van welke inboedel. Op deze manier kan je alvast heel wat vervelende situaties voorkomen. Bovendien voorkom je op deze manier eveneens dat je ex-partner met een aantal belangrijke spullen van jou gaat lopen.

Het laten opstellen van een samenlevingscontract is zeker interessant

Jarenlang hebben mensen er niet eens aan gedacht om een samenlevingscontract op te laten stellen. Dat heeft er echter in de praktijk niet zelden voor gezorgd dat koppels met vervelende problemen werden opgezadeld op het ogenblik dat ze uit elkaar gingen. Dat kan tegenwoordig anders. Het ontbreken van een wettelijke basis waarop jullie samenwonen kan bij een eventuele breuk de “scheiding” alleen maar nog complexer en vooral ook veel pijnlijker maken. Door over te gaan tot het laten opstellen van een samenlevingsovereenkomst kan dat worden voorkomen. Denk dus aan jullie eigen toekomst en zorg ervoor dat jullie bij het samenwonen altijd een dergelijk contract laten opstellen. Dit niet in het minst wanneer ook kinderen bij de relatie betrokken zijn. Naast een samenlevingscontract kun je bij Rocket Lawyer ook een levenstestament opstellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.